clear

Kansainvälisesti yhtenäinen ratkaisu

Kun yrityksellä on yksiköitä useassa maassa, yhtenäisen kommunikaatioratkaisun rakentaminen on lähes mahdotonta, jos jokaisella yksiköllä on käytössään paikallinen puhelinvaihde ja operaattori. Maakohtaisissa ratkaisuissa palvelutaso ja laatu voivat vaihdella suuresti maiden välillä.

Maakohtaisia kommunikaatioratkaisuja on hankalaa hallinnoida keskitetysti, raporttien kokoaminen on työlästä, ja niillä ei myöskään ole yhtenäistä kustannusrakennetta. Kommunikaation kokonaiskustannuksia on hyvin vaikea arvioida luotettavasti - puhumattakaan päällekkäisten järjestelmien aiheuttamista ylläpidon ja hallinnan piilokuluista.

Oman lisähaasteensa yhtenäisen kommunikaatioratkaisun toteutukseen tuo paikasta ja ajasta riippumaton työskentely. Työtä tehdään usein virtuaalisissa tiimeissä ympäri vuorokauden. Tiimejä syntyy ja poistuu kulloisenkin tarpeen mukaan ja käytetyn kommunikaatioratkaisun tulisi joustaa ja skaalautua niiden mukana.

Maakohtaisten ratkaisujen haasteet

Maakohtaisten kommunikaatioratkaisujen seurauksena niin henkilöstökokemuksen kuin asiakaskokemuksenkin mittaaminen ja systemaattinen kehittäminen pirstaloituvat ja palvelun laatu voi vaihdella suuresti maasta toiseen. Viime vuosina asiakaskokemuksesta on tullut strateginen kilpailutekijä yrityksille toimialasta riippumatta. Siksi asiakaskokemuksen kehittäminen on koko yrityksen laajuinen hanke, ja se täytyy huomioida kaikissa asiakaskohtaamisissa läpi koko asiakaspolun. Lue lisää asiakaskokemuksen parantamisesta täältä.

Paremman vaihtoehdon maakohtaisiin kommunikaatioratkaisuihin verrattuna tarjoaa BeneCloud-pilvipalvelu. Se korvaa maakohtaiset mobiilivaihteet, contact centerit ja erilliset mobiilipalvelut.

Joka maassa samalla tavalla

BeneCloud mahdollistaa jokaiselle yrityksen työntekijälle työnkuvaan sopivat kommunikaatiovälineet. Lue lisää kommunikaatiopalveluiden siirtämisestä pilveen täältä. Keskitetty ratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kustannusten ennustettavuutta niin ylläpitoon kuin käyttökustannuksiinkin.

BeneCloud kokoaa yhteydenottojen reitityksen ja tiedon työntekijöiden tavoitettavuudesta sekä raportoinnin yhteen palveluun. Kun asiakkuudet ja kommunikaatio yhdistetään vielä samaan prosessiin, voidaan asiakastietoa käyttää puheluiden ohjaukseen. Yrityksen antama palvelu paranee selvästi, kun puhelut voidaan ohjata suoraan oikeaan palveluun tai oikealle henkilölle asiakasvastuun, sopimus- tai palvelutilanteen perusteella.

 

Haluatko kuulla lisää kansainvälisesti toimivan yrityksen toiminnan tehostamisesta ja kustannuksien laskemisesta? Autamme mielellämme!

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö