clear

Asiakaskokemus kilpailutekijänä

Asiakaskokemuksesta on viime vuosina tullut strateginen kilpailutekijä yrityksille toimialasta riippumatta. Asiakaskokemuksen kehittäminen on koko yrityksen laajuinen hanke, joka täytyy huomioida kaikissa asiakaskohtaamisissa läpi koko asiakaspolun.

Blog_CTA.jpg

Kumppanimme Salesforcen tekemän tutkimuksen mukaan 70% asiakkaista odottaa eheää palveluketjua, jossa huomioidaan asiakkaan aiemmat kohtaamiset, ja jossa keskusteluhistoria ei katkea kommunikaatiokanavan vaihtuessa. Saman tutkimuksen mukaan 84% asiakkaista haluaa henkilökohtaista juuri heille personoitua palvelua.

Accenturen mukaan monikanavaisuus on hyvän asiakaskokemuksen perusedellytys

Hyvän asiakaskokemuksen taustalla on eheä kommunikaatiohistoria

Hyvän asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että jokainen asiakas tunnistetaan yksilönä, ja yrityksessä tiedetään, mitä tuotteita tai palveluita asiakas on ostanut. Asiakaspalvelijan täytyy myös olla tietoinen asiakkaan kanssa käydystä aiemmasta keskustelusta, oli käytetty kommunikaatiokanava mikä tahansa yrityksen kanavista.


Jotta yhtenäisen asiakaskokemuksen toteutuminen on mahdollista, täytyy järjestelmien toimia saumattomasti yhteen asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Kommunikaatiohistorian täytyy tallentua eheänä riippumatta siitä, kuka viestii tai millä välineellä keskustelua asiakkaan kanssa käydään.

Parhaan mahdollisuuden hyvän ja ehjän asiakaskokemuksen syntymiseen antaa kommunikaatioratkaisu, joka on integroitu yrityksen muihin järjestelmiin. Tällainen ratkaisu elää ja kehittyy digitalisaation mukana.

Tehokas puheluiden ohjaus

BeneCloud-pilvipalvelu on älykäs kommunikaatioalusta, jonka avulla voit koota kaikki yrityksesi kanavat ja päätelaitteet – myös matkapuhelimet - yhdeksi kokonaisuudeksi ja voit rakentaa yrityksesi tarpeisiin sopivan yhtenäisen ja koko yrityksen kattavan ratkaisun.

Kun BeneCloud-palvelun integroi osaksi yrityksen tietojärjestelmiä, puheluita voi ohjata asiakastiedon perusteella. Asiakasvastuut, sopimus- tai palvelutilanne voi suoraan ohjata puhelut oikeaan palveluun tai oikealle henkilölle.

Ratkaisu soveltuu erinomaisesti myös yrityksen contact center -toimintoihin, vaihteen tehtävien hoitoon ja tarjoaa mobiililiittymän työntekijöiden käyttöön. BeneCloud yhdistää yhteydenottojen reitityksen ja tiedon työntekijöiden tavoitettavuudesta sekä raportoinnin kaikkien kanavien tapahtumista saataville yhdestä palvelusta.

Asiakasreferenssi Lännen Omavoima

Mitä hyötyä Benemenin pilvipalvelusta on ollut asiakaskokemuksen johtamisessa?

Asiakkuuksista ja asiakaspalvelusta vastaava Kari Hiltunen Lännen Omavoimasta kertoo pilvipalvelun vaikutuksista näin:

”Olemme saaneet parannettua asiakaspalvelun käyttöastettaKariHiltunen_web2-01.png selkeämmän seurannan avulla, nyt ruuhka-ajat näkyvät selkeämmin ja ne ovat ennustettavissa paremmin. Laadullisesti olemme päässeet paremmin sisälle yksittäisen asiakaspalvelijan auttamisessa. Raportointityökalut antavat avainlukujen avulla tiedon selkeästi myös muille osastoille siitä, miten asiakaspalvelu toimii. Jatkona tuomme palveluun myös asiakastyytyväisyyden tarkemman mittauksen.”

 

Haluatko kuulla lisää keinoista parantaa asiakaskokemusta? Autamme mielellämme!

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

Älykäs kontaktienhallinta

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu sai Benemenin avulla älykkäästä kontaktienhallinnasta konkreettisia hyötyjä – keskikauppa kasvoi 7 % ja kustannukset laskivat 13 %.