clear

Hyödynnä analytiikkaa puheluiden ohjaamisessa

Liiketoiminnan haasteeksi voi koitua yritykseen saapuvien yhteydenottojen hidas ja manuaalinen käsittely. Puheluita, sähköposteja ja kysymyksiä chatin kautta tulee runsaasti ja välikäsien kautta ne ohjautuvat oikealle - tai väärälle - henkilölle. Asiakas joutuu odottamaan puhelun yhdistämistä eteenpäin tai vastauksen saamista sähköpostilla. Asiakaskokemus ei tällöin ole kovin mairitteleva ja pahimmassa tapauksessa huonoksi koettu asiakaspalvelu johtaa asiakasmenetyksiin.

Säästä kustannuksissa analytiikan avulla

Asiakaskokemusta voidaan parantaa ja säästää kustannuksissa, kun puheluiden ohjaamisessa ja resurssien käytössä hyödynnetään analytiikkaa. Katkokset ja viiveet asiakasyhteydenpidossa saadaan hallintaan ja palveluprosessia voidaan lyhentää analysoimalla tietoa. Puheluista kerätyn tiedon avulla toimintaa voidaan tehostaa, kun puhelut ohjataan henkilöstön erityisosaamisen mukaan oikeaan paikkaan älykkään reitityksen avulla. Käytännön esimerkkejä voivat olla vaikka erityisistä rahoitusratkaisuista kiinnostuneiden ohjaaminen parhaalle asiantuntijaryhmälle tai sopimuksen irtisanovien ohjaaminen parhaalle myyntiryhmälle.

Personoitua palvelua asiointikanavasta riippumatta

Tänä päivänä on tärkeää, että asiakkaalla on vapaus toimia useissa kommunikaatiokanavissa, on se esimerkiksi puhe-, chat-, sähköposti- tai some-kanava, joista asiakas voi valita itselleen mieluisimman tavan asioida yrityksesi kanssa. Kun kaikkia kommunikaatiokanavia voidaan vielä hallita yhden palvelun kautta ja lisäksi reitittää viestit älykkäästi oikeaan paikkaan, saa asiakkaasi nopeaa ja personoitua palvelua kommunikaatiokanavasta riippumatta.

Blog_CTA.jpg

Asiakastieto käyttöön koko organisaation hyödyksi

Asiakaskommunikaatioon ja asiakastiedon ylläpitoon käytetään usein erillisiä järjestelmiä, joilla ei ole yhteyttä toisiinsa. BeneCloudin ja yrityksesi CRM-järjestelmän integraation avulla asiakkaiden yhteydenotot tallentuvat järjestelmään automaattisesti ja manuaalinen työ vähenee niin myynnissä kuin asiakaspalvelussakin. Kaikki arvokas asiakastieto CRM-järjestelmästä on integraation avulla hyötykäytössä kaikkialla organisaatiossa. Tästä esimerkkinä on CRM:ssä olevan asiakaskortin avautuminen asiakaspalvelijan tai myyjän ruudulle ennen kuin asiakkaalta tulevaan puheluun vastataan.

Älyreitityksen ja BeneCloudin CRM-integraation avulla vähennät tarvetta puhelinvaihteen käytölle, kun BeneCloud tunnistaa soittajan ja ohjaa puhelun suoraan oikealle henkilölle sekä tarjoaa heti soiton tullessa vastaajalle 360 asiakasnäkymän yrityksesi CRM-tietoon perustuen. Puhelinvaihde muuttuu ennen pitkää ensisijaisesta yhteydenottopisteestä varajärjestelmäksi.

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö