clear

Toimintaa useassa maassa tai usealla paikkakunnalla?

Toimiiko yrityksesi useassa eri maassa tai usealla paikkakunnalla? Kattaako nykyinen asiakaskommunikaatioratkaisu eri kohtaamispisteet koko yrityksesi osalta? Tiedätkö yrityksesi asiakaskommunikaation kokonaiskustannukset ja -volyymit? Ovatko matkapuhelimet integroitu osaksi kokonaisratkaisua vai jääkö matkapuhelimilla kommunikointi kokonaisratkaisun ulkopuolelle?

Jos toimintaa on monessa maassa tai usealla paikkakunnalla, yhtenäisen kommunikaatioratkaisun rakentaminen on lähes mahdoton tehtävä perinteisten puhelinvaihde- ja operaattoriratkaisujen avulla. Tämä johtaa usein pirstoutuneisiin ratkaisuihin, joissa palvelutaso ja laatu voivat vaihdella suuresti maittain tai yksiköittäin. Lisäksi kommunikaation kokonaiskustannuksia on erittäin vaikeaa arvioida luotettavasti, puhumattakaan päällekkäisten järjestelmien aiheuttamista ylläpidon ja hallinnan piilokuluista.

Paikka- ja aikariippumaton työskentely

Oman lisähaasteensa yhtenäisen kommunikaatioratkaisun toteutukseen tuo paikasta ja ajasta riippumaton työskentely. Työtä tehdään usein virtuaalisissa tiimeissä ympäri vuorokauden. Tiimejä syntyy ja poistuu kulloisenkin tarpeen mukaan ja käytetyn kommunikaatioratkaisun tulisi joustaa ja skaalautua niiden mukaisesti.

Kun kommunikaatioratkaisut ovat siiloutuneita, henkilöstön ja asiakkaitten kokemusten mittaaminen sekä systemaattinen kehittäminen pirstaloituvat. Myös kommunikaatioratkaisujen laatu voi keskenään vaihdella suuresti.

Pilvipalveluna tarjottava BeneCloud korvaa maakohtaiset mobiilivaihteet, Contact Centerit ja erilliset mobiilipalvelut. 

BeneCloud mahdollistaa jokaiselle yrityksen työntekijälle työnkuvaan sopivat kommunikaatiovälineet. Keskitetty ratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa ylläpito- ja käyttökustannusten ennustettavuutta.

Voit myös integroida kommunikaatiojärjestelmän osaksi olemassa olevaa Salesforce tai Dynamic CRM-järjestelmääsi. Lue tarkemmin integraatio-mahdollisuuksista täältä.

BeneCloud  tarjoaa yhtenäisen näkymän yhteydenottojen reititykseen, työntekijöiden tavoitettavuudenhallintaan ja raportointiin. Puheluiden reititys asiakastiedon perusteella yhdistää asiakkuudet ja kommunikaation yhtenäiseen prosessiin. Asiakasvastuut, sopimus- tai palvelutilanne voi suoraan ohjata puhelut oikeaan palveluun tai oikealle henkilölle.

Blog_CTA.jpg

Autamme mielellämme toiminnan tehostamisessa ja kulujen laskemisessa. 

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö