clear

Nordkalk

Nordkalk tehostaa kommunikointiaan Benemenin avulla

“Benemenin kehittämän BeneCloud-kommunikaatioalustan päälle rakennettiin tarvittavat liiketoimintasovellukset sekä palveluiden osaksi tarvittavat mobiilinumerot sekä lankanumerointi. Ratkaisu on kansainvälinen ja aidosti yhtenäinen.“

Haaste: Siiloutunut ja toisistaan eriävä kommunikaatioratkaisu jokaisessa maaorganisaatiossa

Nordkalk oli tilanteessa, jossa toisistaan eriävät paikalliset ratkaisut olivat siiloutuneesti käytössä jokaisessa toimintamaassa. Tästä johtuen kokonaiskuvan saaminen yrityksen kommunikaatiosta konsernitasolla sekä sen analysointi oli lähes mahdotonta. Siiloutuneiden maakohtaisten ympäristöjen takia yhtenäistä raportointia ei ollut ja laskutuksen hallinta oli haaste.

Projektin aloitus:

Nordkalkin visiona oli ottaa käyttöön kansainvälisesti yhtenäinen kommunikaatioratkaisu, jossa kaikki toimintamaat ovat mukana ja kokonaisuus on järjestelmällisesti hallittavissa keskitetysti. Tarve oli saada käyttöön pilvipalveluun perustuva kommunikaatioalusta, jonka päälle Nordkalkin liiketoimintatarpeisiin tarvittavat kommunikaatiosovellukset voitiin pystyttää ja skaalata niiden käyttöä juuri sen hetken tarpeen mukaan. Kaikki yrityksen kommunikaatio, mukaan lukien mobiili- ja lankapuhelinpuhelut, haluttiin kulkemaan yhden kommunikaatioalustan kautta osana kokonaisratkaisua.

Vaihdepalvelut yhtenäisen ratkaisun piiriin

Benemenin kommunikaatioratkaisu mahdollisti vaihderatkaisut maakohtaisten tarpeiden mukaisesti.
Esimerkiksi Suomessa Nordkalk käyttää Benemenin omaa vaihdepalvelua ja ulkomaisissa toimipaikoissa Benemen toimii yhdessä paikallisen kumppanin kanssa. Näin vaihderatkaisut ovat aina maakohtaiseen tarpeeseen parhaiten sopivat.

Skype for Business lisäarvopalveluilla

Pilvipalveluna tarjottava Skype for Business haluttiin ottaa järjestelmällisesti käyttöön kaikkiin toimintamaihin ja näin kommunikoida paikkariippumattomasti (chat, VoIP-puhelut, video, ryhmäpuhelut sekä työpöydänjako). Benemenin ratkaisussa Skype for Business on yhdistetty matkapuhelinverkkoon ja näin myös mobiilipuheluiden soittaminen suoraan Skypestä onnistuu saumattomasti ja tekee kommunikoinnista aidosti yhtenäistä.

Yhtenäisen kokonaisratkaisun myötä myös raportointi on yrityksenlaajuista ja aidosti liiketoimintaa ja päätöksentekoa helpottavaa, kun kommunikoinnista saadaan tietoa kokonaisvaltaisesti.

Suomesta ensimmäinen maa, jossa Nordkalkin visiota tukeva monikanavainen kokonaisratkaisu otettiin käyttöön

Nordkalkin vision mukaista kommunikaatioratkaisua lähdettiin rakentamaan ensimmäiseksi Suomen maaorganisaatiolle. Benemenin kehittämän BeneCloud kommunikaatioalustan päälle rakennettiin tarvittavat liiketoimintasovellukset sekä palveluiden osaksi tarvittavat mobiilinumerot sekä lankanumerointi. Ratkaisua päivittäessä oli äärimmäisen tärkeää, että myös lankanumerot saatiin saumattomasti mukaan ratkaisuun. Esimerkiksi Nordkalkin kaivoksissa lankanumerot ovat kriittisen tärkeässä roolissa sujuvan liiketoiminnan ja turvallisuuden kannalta. Näiden mukaanotto kokonaisratkaisuun onnistui saumattomasti BeneCloud-kommunikaatioalustan ansiosta.

Kansainväliset puhelinkonferenssit edullisesti ja helposti

Paikallisilla numeroilla tarjottava kansainvälinen puhelinkonferenssipalvelu teki kansainvälisistä puhelinpalavereista kustannustehokkaita sekä helppoja osallistua. Benemenin teknologian ansiosta kansainväliseen puhelinkonferenssiin osallistuminen onnistuu soittamalla oman maansa konferenssinumeroon ja maksaa näin ainoastaan paikallispuhelukustannukset.

Suomen projektista saatujen hyvien kokemusten jälkeen oli helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Koska ratkaisu perustuu täysin pilvipalveluun, sen skaalaminen myös kansainvälisesti onnistuu kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. Benemenin kyky toimittaa sekä paikalliset mobiili- että lankanumerot eri toimintamaihin mahdollisti Nordkalkille ratkaisun skaalamisen sekä nopean jalkauttamisen Ruotsiin ja Puolaan.

Ratkaisun ollessa yhtenäinen myös kulujen hallinta on saatu keskitettyä sekä sen seurantaa ja budjetoimista järkevöitettyä. Nyt maaorganisaatiokohtaiset erilliset järjestelmät eivät aiheuta enää ylimääräisiä kustannuksia ja yhtenäisen kokonaisratkaisun kustannukset ovat aina tarkasti tiedossa. Ratkaisun skaalaminen myös laskutusmielessä ylös tai alas on helposti hallittavissa sillä ”pay-as-you-use”-mallissa käytössä olevat palvelut ja laskutus ovat aina ajan tasalla. Benemenin avulla Nordkalk pääsi paikallisten erillisisäjärjestelmien ylläpitomaksuista kokonaan eroon.

Havaittavia hyötyjä ovat olleet myös nopeutunut kommunikointi sekä helpompi kansainvälinen yhteydenpito. Esimerkiksi Skype for Business -sovelluksen määrätietoinen hyödyntäminen Benemenin tarjoamilla puhelinkonferenssiominaisuuksilla on tehnyt päivittäisestä yhteydenpidosta erittäin kustannustehokasta.

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö