clear

Tuottavuuden parantaminen organisaatiossa

Tuottavuuden parantaminen kiinnostaa lähes jokaista yritystä. Ilman luotettavaa tietoa nykytilanteesta tuottavuuden parantaminen lienee lähes mahdotonta. Johtamisen näkökulmasta katsottuna perinteisten puhelinjärjestelmien puutteena on ollut se, ettei niistä saa talteen merkityksellistä tietoa. Järjestelmät ovat tuottaneet tietoa siitä, kuinka paljon on soitettu mistäkin liittymästä ja mihin numerosuuntiin. Tämä tieto on kuitenkin johtamisen kannalta hyödytöntä.

Selkeä raportointitieto

Merkityksellistä tietoa asiakaskommunikaatiosta saat selkeän raportoinnin avulla, esimerkiksi saapuvien yhteydenottojen määristä ja kanavista. Kun käytettävissäsi on ajantasaiset analyysit, pystyt ennakoimaan kuormituksen vaihtelut ja optimoimaan käytettävissä olevat henkilöresurssit.

Nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä puhekanavan ohella chat, sosiaalinen media ja sähköposti ovat asiointikanavia, joita asiakkaat käyttävät enenevässä määrin. Siksi merkityksellinen raportointitieto näistäkin kanavista on tärkeää.

BeneCloud-palvelu kerää tiedot kaikista kommunikaatiokanavista. Palvelun käyttäjänä saat kattavan raportoinnin kaikista puheluista – myös matkapuhelimista. Lisäksi saat tietoa muun muassa contact centerin yhteydenottojen määrästä kaikilla käytössä olevilla kanavilla, sekä Skype for Business ja Microsoft Teams puheluiden määrästä.

Ajantasaisen ja tarkan tiedon avulla voit tehostaa yrityksesi toimintaa, kun muun muassa asiakaspalvelun kuormitus on mahdollista ennakoida ja siten asiakaspalvelun henkilöresurssit voi mitoittaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi.

PUHELUT OIKEALLE OSAAJALLE

Älykkään reitityksen avulla vähennät tarvetta puhelinvaihteen käytölle, kun BeneCloud tunnistaa soittajan ja ohjaa puhelun suoraa oikealle henkilölle esimerkiksi yrityksesi CRM-järjestelmän tietoon perustuen. Puhelinvaihteesta tulee ennen pitkää varajärjestelmä ensisijaisen yhteydenottopisteen sijaan.

ÄlykäsReititys-web-2.png

BeneCloudin ja yrityksesi CRM-järjestelmän integraation avulla asiakkaiden yhteydenotot tallentuvat järjestelmään automaattisesti ja manuaalinen työ vähenee niin myynnissä kuin asiakaspalvelussakin.

Tuottavuutta parantavat ratkaisut eri toimialoille

Heltti

Kuva-Kaisa-Ojala.png”Heltille oli tärkeintä saada käyttöön palvelu, jossa palvelusarjoihin kirjautuminen matkapuhelimella onnistuu ongelmitta. Tämän lisäksi oli tärkeää saada kattava raportointi ja painotimme myös mahdollisuutta laajentaa palveluita tarpeen mukaan”, Heltin työterveyshoitajien coachina toimiva Kaisa Ojala kertoo.

Tutustu, kuinka helttiläisten työ tehostui modernilla pilvipohjaisella ratkaisulla

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun talousjohtaja Sakari Pehkonen toteaa, että puheluista kerätyn tiedon avulla toimintaa tehostettiin tuntuvasti: asiakkaan palveluprosessi lyheni merkittävästi ja puhelut ohjataan nyt henkilöstön erityisosaamisen mukaan oikeaan paikkaan älykkään reitityksen avulla.

Vanhassa palveluprosessissa asiakkaan asian hoitoon tarvittiin useita yhteydenottoja ja jouduttiin soittamaan asiakkaalle takaisin – usein hänelle sopimattomaan aikaan -  nyt asiakkaan puhelu ohjautuu suoraan oikealle henkilölle ja asia saadaan kerralla kuntoon. Älykkään reitityksen avulla myös myyntiorganisaation henkilöille kuulumattomat puhelut on saatu ohjattua oikeisiin paikkoihin.

Sakari_web3-01.png

”Pilvipalvelun ketteryys mahdollistaa asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen. Nyt kun olemme käyttäneet Benemenin palvelua jonkin aikaa ja nähneet sen hyödyt, esiin nousee koko ajan uusia ajatuksia siitä, mitä kaikkea voisimme tehdä vielä paremmin”, Sakari Pehkonen jatkaa.

Tutustu, kuinka asiakkaamme LähiTapiola Pääkaupunkiseutu saavutti älykkäällä kontaktienhallinnalla konkreettisia hyötyjä – keskikauppa kasvoi 7 % ja kustannukset laskivat 13 %.

 

Taksi Helsinki

”Meille oli ratkaisevan tärkeää, että Benemen pystyy tukemaan Taksi Helsinkiä joustavasti ja ketterästi operaattori- ja puhelinjärjestelmäpalveluissa myös liiketoiminnan kasvaessa. Yhteistyö on osoittautunut mutkattomaksi ja tulokselliseksi”, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo.

Jari_Kantonen_web2.pngLisäksi Kantonen toteaa työn johtamisen helpottuneen Benemenin tuottaman raportoinnin avulla. Online raportointi tehostaa palvelukeskuksen toimintaa merkittävästi, sillä raporttien avulla asiakaspalvelijan henkilökohtaista suoriutumista voidaan mitata ja jokaiselle voidaan asettaa omat tavoitteet puheluiden osalta.

Tutustu kuinka, Taksi Helsingin tilauskeskuksen työ tehostui Benemenin avulla. Vuositasolla puheluita voidaan käsitellä 140 000 enemmän ja tuotot kasvoivat yli 20 prosenttia.

Lännen Omavoima

Asiakkuuksista ja asiakaspalvelusta vastaava Kari Hiltunen Lännen Omavoimasta kertoo pilvipalvelun vaikutuksista näin:

KariHiltunen_web2-01.png”Olemme saaneet parannettua asiakaspalvelun käyttöastetta  selkeämmän seurannan avulla, nyt ruuhka-ajat näkyvät selkeämmin ja ne ovat ennustettavissa paremmin. Laadullisesti olemme päässeet paremmin sisälle yksittäisen asiakaspalvelijan auttamisessa. Raportointityökalut antavat avainlukujen avulla tiedon selkeästi myös muille osastoille siitä, miten asiakaspalvelu toimii. Jatkona tuomme palveluun myös asiakastyytyväisyyden tarkemman mittauksen.”

Tutustu, kuinka asiakkaamme Lännen Omavoima sai asiakapalvelunsa resursointiin apua Benemeniltä

Lue lisää menestystarinoitamme

Blog_CTA.jpg

Autamme mielellämme organisaatiotasi tuottavuuden parantamisessa pilviratkaisujen avulla. Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö